Dongbacshin bàn giao tàu TRUONGMINHSTAR -10.500T

Vào hồi 10h00 ngày 07 tháng 12 năm 2012 tại TP. Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Bắc (DONGBACSHIN) bàn giao tàu chở hàng rời trọng tải 10.500 tấn cho chủ tàu là Công ty cổ phần quốc tế Trường Minh đưa vào khai thác.   Tàu TRUONG MINH STAR có chiều dài 118,83m, rộng 19,9m, chiều cao mạn là 9,85m, mớn nước thiết kế 7,6m, máy chính của hãng AKASAKA (Nhật Bản) công suất 3.309KW, tốc độ khai thác 13 hải lý/ h, tầm hoạt động ở cấp không hạn chế.   Đây...

Hạ thuỷ tàu Trường Minh Star - 10.500T

Ngày 4 tháng 7 năm 2012, tại Thành phố Cẩm Phả, Công ty cổ phần Công nghiệp Tàu thuỷ Đông Bắc hạ thuỷ tàu chở hàng hàng rời Trường Minh Star 10.500T.   Tàu có chiều dài lớn nhất là 118,83m, chiều cao mạn 9,85m, chiều rộng 19,90m, tốc độ khai thác 14,5 hải lý/ giờ do đăng kiểm RINA - ITALIA giám sát và phân cấp.   Dự kiến tàu sẽ được bàn giao vào tháng 12 cho Chủ tàu là Công ty CP Quốc tế Trường Minh đưa vào khai thác.   Ngay sau lễ hạ thủy, Dongbacshin tiến hành đặt ky tàu 1...

Quyết định triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 QUYẾT ĐỊNH “Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2012”   HĐQT CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ ĐÔNG BẮC   Căn cứ vào luật doanh nghiệp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;   Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần công nghiệp tàu thuỷ Đông Bắc;   QUYẾT ĐỊNH:   Điều 1. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 gồm các cổ đông là ...

Hạ thuỷ tàu 5200DWT số 01

Ngày 26/06/2010 Công ty CP Công nghiệp Tàu thủy Đông Bắc hạ thuỷ tàu chở hàng tổng hợp mang tên Ruby 01, trọng tải 5200 Tấn.   Đây là tàu số 1 trong đơn hàng sê ri 02 tàu 5200T của công ty Cổ phần Quốc tế Trường Minh.   Tàu có chiều dài 92.06m, chiều cao mạn 8m, chiều rộng 15.3m do đăng kiểm Việt Nam giám sát. Ruby 01 có tốc độ khai thác là 13 hải lý/ giờ    Ngay sau khi hạ thủy, tàu 5200 tấn - Ruby 01 được tiếp tục hoàn thiện và sớm bàn giao cho Chủ tàu đưa vào kh...

Chuyên mục phụ