Xuất sắc tháng 4 năm 2017

  Những năm gần đây, từ năm 2016 đến năm 2017, các tổ ống thuộc Phân Xưởng Cơ khí máy ống điện luôn giành được sự nhất trí cao của Hội đồng khen thưởng công ty khi bầu chọn xuất sắc tháng. Xuất sắc tháng 4 năm 2017 thuộc về Tổ ống 1 và Tổ trưởng tổ sơn 1, anh Nguyễn Thanh Tùng – Phân xưởng làm sạch và sơn. Đây là lần thứ 2 trong năm, tổ sơn 1 được Hội đồng khen thưởng của công ty đặc biệt chú ý và bình chọn. Tập thể tổ sơn 1 đã là tổ xuất sắc tháng 1 năm 2017. Tổ trưởng tổ Sơn 1 Ngu...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 21/5/2017 tại trụ sở Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Bắc, cảng Km6, Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh đã diễn ra đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã tiếp nhận rất nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông vào kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua một số nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo của Ban ki...

Đưa tàu pha sông biển chở hàng rời 22.000 tấn số 3 vào khai thác

Cùng với sự kiện đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 21/05/2017 là sự kiện tàu pha sông biển chở hàng rời 22.000 tấn DONGBAC 22-03 được nhà thầu phụ bàn giao ngay sau khi chạy thử đường dài từ Công ty đóng tàu Thái Bình Dương về cập cầu tàu Dongbacshin trong ngày 19/5/2017.   Đây là tàu số 3 trong sê ri 05 tàu 22.000 tấn thuộc đơn hàng ký năm 2016 được đặt đóng, tàu thứ nhất do Dongbacshin thi công đã được đưa vào khai thác cùng tàu số 2.   Sê ri tàu 22.000 tấn có chiều dà...

Xuất sắc tháng 3 năm 2017

  Anh Phạm Văn Chính và tổ Hàn 2 được Hội đồng tiền lương bình bầu được danh hiệu xuất sắc tháng 3 năm 2017.   Đây là lần thứ 4 chúng tôi viết về anh Phạm Văn Chính trong những sự kiện tương tự và là lần thứ 2 tổ Hàn 2 giành được danh hiệu này.   Trong suốt cả tháng 3, những hệ ống của sê ri tàu 22.000 tấn hay bất kỳ hệ ống của tàu nào khác thuộc đơn hàng của Dongbacshin đều do tổ ống 2 của anh Phạm Văn Chính thi công  đạt tiến độ và chất lượng.   Theo biên bả...