Sáng ngày 03/5/2018, tại công ty CPCN tàu thủy Đông Bắc đã diễn ra lễ bàn giao tàu chở dầu 100T cho Chủ đầu tư là Cảng dầu B12.

Đây là con tàu đầu tiên trong sê-ri tàu chở dầu bán lẻ công ty đóng cho chủ đầu tư.

Tàu có các thông số kỹ thuật như sau:

-Chiều dài lớn nhất: Lmax = 28.86m

-Chiều rộng lớn nhất: Bmax = 5.33m

- Chiều cao mạn: D = 2.0m

- Mớn nước: d = 1.50m

- Loại dầu hàng: Dầu có điểm chớp cháy lớn hơn 60 0C

- Thuyền viên: 06 người

- Cấp tàu: VR-SB

Một số hình ảnh trong lễ bàn giao:

  MG 1684
Đại diện Công ty và Chủ đầu tư ký biên bản bản giao

 MG 1641Chạy thử kiểm tra tàu chở dầu

 MG 1544Chụp ảnh lưu niệm