IMG 0342
 
IMG 5818
 
 
IMG 0504
 
 

 

Hệ thống đường, triền xe triền cho phép kéo tàu có trọng tải tối đa 4.000 DWT lên sửa chữa. Với hệ thống nhà xưởng được thiết kế cho phép toàn bộ việc thi công sửa chữa có thể tiến hành ngay trong nhà. Giúp cho công ty luôn có khả năng chủ động về tiến độ sửa chữa không chịu ảnh hưởng của yếu tố thời tiết đồng thời nâng  cao chất lượng và năng suất.