Tuyển nhân sự tháng 2/2013

   Đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của công ty. DBS cần tuyển các vị trí sau: 1.Thợ lắp ráp 2.Thợ hàn tàu 3.Thợ ống tàu 4.Thợ Làm sạch & Sơn  50 người 20 người 15 người  20 người Mức lương 5 đến 8 triệu Mức lương 5 đến 8 triệu Mức lương 5 đến 8 triệu Mức lương 5 đến 8 triệu - Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm ở các nhà máy đóng tàu. - Ứng viên có trình độ tay nghề cao, chuyên môn giỏi, được ưu tiên trọng dụng. Chế độ ưu...

Tuyển nhân sự tháng 1/2013

   Đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của công ty. DBS cần tuyển các vị trí sau: 1.Thợ lắp ráp 2.Thợ hàn tàu 3.Thợ ống tàu  70 người 30 người 30 người Mức lương 5 đến 8 triệu Mức lương 5 đến 8 triệu Mức lương 5 đến 8 triệu - Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm ở các nhà máy đóng tàu. - Ứng viên có trình độ tay nghề cao, chuyên môn giỏi, được ưu tiên trọng dụng. Chế độ ưu đãi của Công ty: Có bếp ăn tập thể phục vụ 3 bữa/ngày. Có nhà ở,&nb...