Cổng trục 80 Tấn

Thi công lắp ráp cổng trục 80 tấn  

Gia công kết cấu thép và công nghiệp

Tên dự án: Cung Quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh Khối lượng: 4.000 Tấn Chủ đầu tư: Ban QL đầu tư các công trình văn hóa - Thể thao Tỉnh Quảng Ninh       Kết cấu thép  Dự án FORMOSA - Hà Tĩnh Khối lượng: 542 Tấn

Nắp hầm hàng

Công ty đã chế tạo thành công nắp hầm hàng cho tàu 12.500 Tấn , giá thành giảm nhiều so với việc nhập khẩu hàng tỷ đồng.        

Xây dựng nhà xưởng

Xây dựng nhà xưởng          

Chuyên mục phụ