Tàu 2.300 Tấn

Tên tàu: LAM HỒNG 99
Ngày bàn giao: Tháng 05 năm 2011.
Thông số kỹ thuật:
-Loại tàu: Tàu chở hàng tổng hợp.
-Chiều dài toàn bộ: 78,98m
-Chiều cao mạn: 4,85m
- Chiều rộng: 12,80m
- Đăng kiểm: VR
- Tốc độ khai thác: 12 Knot

lamhong99