Chúc mừng sinh nhật tháng 6 năm 2015

Công ty chúc mừng sinh nhật các đồng chí trong tháng.Chúc các đồng chí  luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chúc mừng sinh nhật tháng 5 năm 2015

Công ty chúc mừng sinh nhật các đồng chí trong tháng.Chúc các đồng chí  luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chúc mừng sinh nhật tháng 10 năm 2014

Chúc mừng sinh nhật tháng 10. Chúc các đồng chí khỏe mạnh và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chúc mừng sinh nhật tháng 09 năm 2014