sdtc 2016

 

(click to show/hide)

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Chủ tịch: Thạc sỹ Nguyễn Đức Thuận
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Giám đốc: Thạc sỹ Nguyễn Đức Thuận
ĐT: (84)2033 939 058
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc Kinh doanh: Phương Kim Thông
DĐ: 0913 245 169
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc Kỹ thuật: Kỹ sư Nguyễn Văn Chí
ĐT: (84)2033 939 058
DĐ: 0927 365 188 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó Giám đốc Sản xuất: Kỹ sư Vũ Công Nghĩa
DĐ: 0982 058 244 
Email: vcnghiaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

Trưởng phòng TCHC: Cử nhân Nguyễn Văn Hùng
ĐT: (84)2033 939 058
DĐ: 0904 771 661
E
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kế toán trưởng: Cử nhân Hoàng Văn Dương
ĐT: (84)2033 939 090
DĐ: 0982 966 538
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư: Cử nhân Nguyễn Văn Nam
ĐT: (84)2033 939 091
DĐ: 0947 586 588
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ: Kỹ sư Phó Văn Thực
ĐT: (84)2033 939 057
DĐ: 0904 618 681
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">pThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Trưởng phòng Sản xuất: Kỹ sư Vũ Ngọc Hoàng
DĐ: 0904 849 275
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng KCS: Kỹ sư Bạc Cẩm Tuấn
DĐ: 0912 378 935
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng An toàn: Kỹ sư Đào Quốc Khương
DĐ: 0914 567 422
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

Quản đốc Phân xưởng Vỏ: Kỹ sư Điệp Văn Duy
DĐ: 0914 644 766
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Quản đốc Phân xưởng Gia công chi tiết:

Email:

Quản đốc Phân xưởng Cơ khí - Máy - Ống - Điện: Kỹ sư Hoàng Xuân Cường
DĐ: 0949 546 198
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản đốc Phân xưởng Sơn - Làm sạch: Trình Văn Hưng
DĐ: 088 8 982 296
Email: tvhung@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Fatal error: Call to a member function clear() on a non-object in /home/dongbacshi/domains/dongbacshin.com.vn/public_html/plugins/content/PTJoomImage/PTJoomImage/ptsimpleimagick.php on line 24